Nadace Racek

Chceme být pomocí všem, kdo nezištně a obětavě přispívají svou prací ke zkvalitnění lidského života a umožňují jednotlivcům i komunitám žít důstojně a smysluplně v plnohodnotných vztazích.

POSLÁNÍ NADACE RACEK

Naším posláním je efektivní a smysluplná podpora organizací i jednotlivců, jejichž činnost vychází z tradičních křesťanských hodnot. Pomáháme finančně, konzultací, radou, případně realizací vlastních programů.
Zároveň usilujeme o kvalitní správu, stabilitu a rozvoj nadace tak, aby byla dobrým a silným partnerem i nástrojem pomoci druhým.

JAK NÁS PODPOŘIT

Věříme v štědrost, která popírá lidskou lhostejnost. I malý dar znamená, že někdo dokáže nemyslet jen na sebe, ale vnímá potřebné okolo. Jsme vděčni všem dárcům za příspěvky jednorázové i pravidelné, malé částky i významnější dary.

Můžete být:
pravidelným dárcem – posílat pravidelné příspěvky od malých částek až po větší obnosy,
sponzorem – podpořit nás jednorázovým movitým či nemovitým darem,
partnerem – přispět konkrétní organizaci nebo projektu, který Vás oslovuje,
dobrovolníkem – pomáhat tam, kde je potřeba, při nejrůznějších akcích, přípravách projektů, konferencích a podobně, čili dát k dispozici svůj čas a síly.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Podporujeme zejména neziskové organizace působící v sociální, vzdělávací a humanitární sféře společnosti, dále rodinná a mateřská centra, nízkoprahová a volnočasová zařízení pro mládež, seniorské kluby apod.

Nadační příspěvky rozdělujeme na základě veřejných i mimořádných grantových kol v těchto oblastech:
• práce s dětmi a mládeží,
• sociální, zdravotní, charitativní a humanitární práce,
• hudební, filmové, knižní tvorby a jiné mediální činnosti,
• vzdělávání.


Veřejná kola vyhlašujeme 1–2x ročně a řídíme se podmínkami pro jejich poskytování.

více informacíletos jsme podpořiliaktuální vyhlášení

Program Partnerství

V rámci programu nabízíme spolupráci a podporu vždy jedné vybrané křesťanské organizaci. Máme zřízený speciální transparentní účet, kam můžete zasílat své dary. Tyto dary pak podle daných podmínek znásobujeme. Program probíhá ve dvouletých intervalech.

Program PARTNERSTVÍ účet pro dary: www.fio.cz/transparent.ucet 2200326362/2010

více o programu

 • Střední škola sociální a pedagogická Jana Blahoslava

  Střední škola sociální a pedagogická Jana Blahoslava

  2016–2018

  Právě probíhá třetí etapa spolupráce s projektem Střední škola sociální a pedagogická Jana Blahoslava, za níž stojí spolek přátel střední školy.

  Spolek usilovně pracuje na registraci školy a na dalších přípravách jejího fungování, aby mohla v Chrastavě začít samotná výuka co nejdříve. Motto školy: „Člověk nemůže dělat to, čemu se nenaučil“. J. Blahoslav

  Společně můžeme podpořit projekt nejen modlitbou, ale také finančně a to na účet Programu PARTNERSTVÍ, který je uveden v záhlaví. Všem děkujeme.
  www.ssjb.cz

 • Brána, základní škola a mateřská škola

  Brána, základní škola a mateřská škola

  2014–2016
  V druhé etapě jsme spolupracovali s organizací Brána, ZŠ a MŠ v Nové Pace, jejímž zřizovatelem je místní Sbor Jednoty bratrské.

  Křesťanská škola a školka funguje od roku 2008, snaží se vytvářet dětem příjemné prostředí a její vizí je „připravit každé dítě na život“.

  Díky programu jsme podpořili dostavbu nové školní budovy, která byla slavnostně otevřena 4. září 2017. Přejeme jí, aby se brzy zcela zaplnila dětmi a mohla v praxi vidět naplnění své vize.
  zsbrana.webnode.cz

  V rámci programu se vybralo 78 174 Kč a my jsme částku navýšili na celkových 128 174 Kč.

 • Maják, o.p.s.

  Maják, o.p.s.

  2012–2014
  V první etapě programu nadace spolupracovala s organizací MAJÁK o. p. s.

  Organizace působí na Liberecku od roku 1999. Připravuje preventivní programy na školách, pořádá dny formování pro první ročníky středních a učňovských škol. Zároveň provozuje i nízkoprahové kluby (v Liberci, v Novém Městě p. S. a v Hrádku n. N.), které jsou otevřeny dětem i mládeži a nabízí více než alternativní způsob trávení volného času. Sem mohou mladí lidé přicházet se svými starostmi a nacházet pomoc, zázemí a bezpečné místo plné Boží lásky a přijetí.
  www.majakops.cz

  Program byl podpořen celkovou částkou 109 783 Kč.

 • 1

Aktuality

 • Hlas RACKA 1/2018

  Hlas RACKA 1/2018

  První letošní číslo Hlasu RACKA je na světě. Novinky o nadaci si můžete přečíst zde:

  Hlas Racka

   

 • Rackovi na stopě i v roce 2018.

  Rackovi na stopě i v roce 2018.

  Děkujeme všem.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Podporují nás

Lidé v nadaci

Správní rada


 • Image

  Petr Krásný Th.M

  předseda


 • Image

  Lydie Halamová

  členka a jednatelka nadace


 • Image

  Jan Morávek

  člen

Dozorčí rada


 • Image

  Jana Bártová

  účetní


 • Image

  Ing. Bohumil Jána

  finanční poradce


 • Image

  Ing. Anna Šachová

  asistentka

Kontakty

Kancelář nadace
Nadace RACEK
Boženy Němcové 54/9
460 05 Liberec V

mobil: +420 736 453 724
info@nadaceracek.cz
www.nadaceracek.cz

IČO: 25854640
běžný účet: 2000065823/2010
účet pro dary: 2000070550/2010
Program Partnerství: 2200326362/2010